Годишњи план расписивања јавних конкурса

Обавеза о извештавању о раду лобиста и правних лица која обављају лобирање
14/01/2021
Сарадња Агенције за спречавање корупције и цивилног друштва / Исходи пројекта “Заједно ка транспарентнијој и одговорнијој јавној власти” као модел за примену на локалу
22/01/2021

Годишњи план расписивања јавних конкурса

print

У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” бр. 16/2018), Агенција за спречавање корупције у 2021. години планира расписивање 12. (дванаестог) јавног конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројекта у области спречавања корупције.

Циљ јавног конкурса је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању корупције.

Планирани износ средстaва за ову намену износи 2.000.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“ бр. 149/20).

Планирани период расписивања јавног конкурса је март месец 2021. године, док је оквирни период почетка реализације пројеката јун 2021. године.

На конкурсу могу учествовати подносиоци који су стекли статус удружења према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 и 44/2018) и који су уписани у регистар надлежног органа, чији се циљеви остварују у области спречавања корупције и који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици.

Детаљнији услови и критеријуми за избор пројеката биће дефинисани конкурсном документацијом.