Годишњи план расписивања јавних конкурса

Реаговање
27/01/2022
Продужење рока – План интегритета
28/01/2022

Годишњи план расписивања јавних конкурса

print
У складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС” бр. 16/18), Агенција за спречавање корупције у 2022. години планира расписивање jавног конкурса за доделу финансијских средстава организацијама цивилног друштва за реализацију пројеката у области спречавања корупције. Циљ јавног конкурса је подршка учешћу организација цивилног друштва у спречавању корупције.  Планирани износ средстaва за ову намену износи 8.374.000,00 динара и обезбеђен је Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС“ бр. 110/21). Планирани период расписивања јавног конкурса је фебруар-март месец 2022. године, док је оквирни период почетка реализације пројеката мај- јун 2022. године. На конкурсу могу учествовати подносиоци који су стекли статус удружења према Закону о удружењима (“Службени гласник РС”, бр. 51/09, 99/11 и 44/18), који су уписани у регистар надлежног органа, чији се циљеви остварују у области спречавања корупције и који су усвојили и примењују интерни акт о антикорупцијској политици.

Детаљнији услови и критеријуми за избор пројеката биће дефинисани конкурсном документацијом.