Godišnji izveštaj o radu za 2017. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i ambasadora Kraljevine Norveške
30/04/2018
Predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije u poseti antikorupcijskim institucijama Republike Italije
17/05/2018

Godišnji izveštaj o radu za 2017. predstavljen pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

print
Pomoćnik direktora Agencije za borbu protiv korupcije Verka Atanasković predstavila je danas pred Odborom za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Izveštaj o radu Agencije za 2017. godinu. Iako su rezultati postignuti u prethodnoj godini dobri, mogućnosti za unapređenje postoje. Atanasković je posebno istakla da je za efikasniji rad institucije neophodno donošenje novog Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, usvojiti Zakon o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, razmotriti potrebu za donošenjem nove Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije kao dopune Akcionog plana za Poglavlje 23, obezbediti neophodne uslove za rad (proširenje prostornih i unapređenje kadrovskih kapaciteta, kao i opremanje odgovarajućim programima i opremom) i izabrati preostala dva kandida za članove Odbora Agencije kako bi se upotpunio sastav Odbora Agencije i omogućilo njegovo nesmetano funkcionisanje.

Izveštaj o radu možete pročitati ovde.