Годишњи извештај о раду за 2017. представљен пред Одбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

Састанак директора Агенције за борбу против корупције и амбасадора Краљевине Норвешке
30/04/2018
Представници Агенције за борбу против корупције у посети антикорупцијским институцијама Републике Италије
17/05/2018

Годишњи извештај о раду за 2017. представљен пред Одбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу

print
Помоћник директора Aгенциjе за борбу против корупциjе Верка Атанасковић представила jе данас пред Oдбором за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу Извештаj о раду Агенциjе за 2017. годину. Иако су резултати постигнути у претходној години добри, могућности за унапређење постоје. Атанасковић је посебно истакла да jе за ефикасниjи рад институције неопходно доношење новог Закона о Агенцији за борбу против корупције, усвојити Закон о изменама и допунама Закона о финансирању политичких активности, размотрити потребу за доношењем нове Националне стратегије за борбу против корупције као допуне Акционог плана за Поглавље 23, обезбедити неопходне услове за рад (проширење просторних и унапређење кадровских капацитета, као и опремање одговарајућим програмима и опремом) и изабрати преостала два кандида за чланове Одбора Агенције како би се употпунио састав Одбора Агенције и омогућило његово несметано функционисање.

Извештај о раду можете прочитати овде.