Годишњи извештај 2011. ВДСС

Влашка демократска странка Србије
25/05/2012
Годишњи извештај 2010. ВДС
25/05/2012

Годишњи извештај 2011. ВДСС

print

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац)

Мишљење овлашћеног ревизора

Завршни рачун (АПР)