Godišnji izveštaj 2011. DSB

Povodom najave mesečnog ocenjivanja rada direktora javnih preduzeća
20/09/2013
Mišljenja o proceni rizika korupcije u odredbama Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i radne verzije Zakona o posredovanju u rešavanja sporova
20/09/2013

Godišnji izveštaj 2011. DSB

print

Godišnji finansijski izveštaj (I-1 obrazac)

Mišljenje ovlašćenog revizora

Završni račun (APR)