Годишњи извештај 2011. ДСБ

Поводом најаве месечног оцењивања рада директора јавних предузећа
20/09/2013
Мишљења о процени ризика корупције у одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и радне верзије Закона о посредовању у решавања спорова
20/09/2013

Годишњи извештај 2011. ДСБ

print

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац)

Мишљење овлашћеног ревизора

Завршни рачун (АПР)