Годишњи извештај 2011. ДХСС

Демохришћанска партија Србије
29/05/2012
Пријава само на обрасцу са сајта Агенције
04/01/2010

Годишњи извештај 2011. ДХСС

print

Годишњи финансијски извештај (И-1 образац)

Мишљење овлашћеног ревизора

Завршни рачун (АПР)