Годишњи финансијски извештаји политичких субјеката за 2018. годину подносе се до понедељка 15. априла 2019. године

Представници Независне комисије за борбу против корупције Хонг Конга у посети Агенцији
01/04/2019
Други јавни позив за пријављивање кандидата за посматраче изборне кампање
01/04/2019

Годишњи финансијски извештаји политичких субјеката за 2018. годину подносе се до понедељка 15. априла 2019. године

print
  Према Закону о финасирању политичких активности политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке дужни су да Агенцији поднесу годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.
Рок за подношење ГФИ за 2018. годину истиче у понедељак 15. априла 2019. године.