GFI političkih subjekata za 2017. godine podnosi se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine

Agencija Narodnoj skupštini podnela Izveštaj o radu za 2017. godinu
30/03/2018
Sastanak direktora Agencije za borbu protiv korupcije i predstavnika Evropske unije
03/04/2018

GFI političkih subjekata za 2017. godine podnosi se do ponedeljka 16. aprila 2018. godine

print

Prema Zakonu o finasiranju političkih aktivnosti politički subjekti koji imaju predstavnike u predstavničkim telima i registrovane političke stranke dužni su da Agenciji podnesu godišnji finansijski izveštaj, kao i izveštaj o prilozima i imovini, uz prethodno pribavljeno mišljenje ovlašćenog revizora licenciranog u skladu sa propisima o računovodstvu i reviziji.

Rok za podnošenje GFI za 2017. godinu je do 15. aprila 2018. godine.

Imajući u vidu da je poslednji dan roka nedelja, GFI se podnosi do ponedeljka 16. aprila 2018. godine.