ГФИ политичких субјеката за 2017. године подноси се до понедељка 16. априла 2018. године

Агенција Народној скупштини поднела Извештај о раду за 2017. годину
30/03/2018
Састанак директора Агенције за борбу против корупције и представника Европске уније
03/04/2018

ГФИ политичких субјеката за 2017. године подноси се до понедељка 16. априла 2018. године

print

Према Закону о финасирању политичких активности политички субјекти који имају представнике у представничким телима и регистроване политичке странке дужни су да Агенцији поднесу годишњи финансијски извештај, као и извештај о прилозима и имовини, уз претходно прибављено мишљење овлашћеног ревизора лиценцираног у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Рок за подношење ГФИ за 2017. годину је до 15. априла 2018. године.

Имајући у виду да је последњи дан рока недеља, ГФИ се подноси до понедељка 16. априлa 2018. године.