Funkcioneri u javnim nastupima moraju da poštuju Zakon o Agenciji

Pres april 2013.
13/05/2013
Istraživanje i saradnja sa civilnim društvom
15/07/2010

Funkcioneri u javnim nastupima moraju da poštuju Zakon o Agenciji

logo
print

Agencija za borbu protiv korupcije upozorava sve javne funkcionere da su i tokom kampanja za izbor poslanika Narodne skupštine Republike Srbije i za izbor odbornika Skupštine Grada Beograda dužni da uvek nedvosmisleno predoče sagovornicima i javnosti da li iznose stav organa u kojem vrše javnu funkciju ili stav političke stranke, odnosno političkog subjekta. Na ovakvo ponašanje obavezuje ih član 29. stav 4. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija apeluje na sve javne funkcionere da kao učesnici izborne kampanje ličnim primerom doprinesu poštovanju Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Agencija za borbu protiv korupcije podseća da funkcioner može da vrši funkciju u političkoj stranci, odnosno političkom subjektu i da učestvuje u njenim aktivnostima ako to ne ugrožava vršenje javne funkcije i ako to nije zakonom zabranjeno. Istovremeno, funkcioneru je zabranjeno da koristi javne resurse i skupove na kojima učestvuje i susrete koje ima u svojstvu funkcionera, za promociju političkih stranaka, odnosno političkih subjekata.

Agencija za borbu protiv korupcije će pratiti, reagovati i primenjivati Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije u cilju obezbeđivanja fer i ravnopravne izborne kampanje koja predstoji.