Функционери у јавним наступима морају да поштују Закон о Агенцији

Прес април 2013.
13/05/2013
Истраживање и сарадња са цивилним друштвом
15/07/2010

Функционери у јавним наступима морају да поштују Закон о Агенцији

logo
print

Агенција за борбу против корупције упозорава све јавне функционере да су и током кампањa за избор посланика Народне скупштине Републике Србије и за избор одборника Скупштине Града Београда дужни да увек недвосмислено предоче саговорницима и јавности да ли износе став органа у којем врше јавну функцију или став политичке странке, односно политичког субјекта. На овакво понашање обавезује их члан 29. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Агенција апелује на све јавне функционере да као учесници изборне кампање личним примером допринесу поштовању Закона о Агенцији за борбу против корупције.

Агенција за борбу против корупције подсећа да функционер може да врши функцију у политичкој странци, односно политичком субјекту и да учествује у њеним активностима ако то не угрожава вршење јавне функције и ако то није законом забрањено. Истовремено, функционеру је забрањено да користи јавне ресурсе и скупове на којима учествује и сусрете које има у својству функционера, за промоцију политичких странака, односно политичких субјеката.

Агенција за борбу против корупције ће пратити, реаговати и примењивати Закон о Агенцији за борбу против корупције у циљу обезбеђивања фер и равноправне изборне кампање која предстоји.