Финансирање политичких субјекатаДОКУМЕНТАОВЛАШЋЕНА ЛИЦА У ПОЛИТИЧКИМ СУБЈЕКТИМА


Извештај о контроли финансирања трошкова политичких субјеката за избор одборника у Скупштину града Зајечара, општину Косјерић и општину Прешево за 2021. годину

Извештај о контроли финансирања трошкова политичких субјеката за избор одборника у Скупштину града Шапца за 2020. годину

Извештај o контроли финансирања политичких активности за 2020. годину – Извештај о контроли трошкова изборне кампање у 2020. години

Извештај о контроли финансирања политичких активности у 2020. години  – Извештај о контроли годишњих финансијских извештаја политичких субјеката у 2019. години

Извештај о контроли финансирања политичких субјеката за 2018. годину

Извештај о контроли финансирања политичких субјеката – кампање за избор одборника Скупштина општина Аранђеловац, Бор, Дољевац, Кула, Кладово, Лучани, Мајданпек, Прешево, Смедеревска Паланка и Градска општина Севојно – 2018. године

Извештај о контроли финансирања политичких активности политичких субјеката – кампања за избор одборника Скупштине града Београда – 4. марта 2018.

Извештај о контроли финансирања политичких субјеката за 2016. годину

Извештај о трошковима изборне кампање за избор председника Републике 2017. године

Извештај о контроли трошкова изборне кампање 2016. године.

Извештај о контроли финансирања политичких субјеката у 2015. години

Извештај о контроли финансирања политичких субјеката у 2014. години

Извештај о финансирању политичких активности у изборним кампањама у првој половини 2014. године

Исправка на страни 36Изборна кампања 2020. године (саопштења, одлуке Агенције)

 

Избори за одборнике у Скупштину градске општине Костолац, и општинама Мионица, Неготин, Пећинци и Прешево одржани су 24. децембра 2017. године.

Сходно члану 29. Закона о финансирању политичких активности, политички субјекти који су учествовали у изборној кампањи имају обавезу да Агенцији за борбу против корупције поднесу извештаје о трошковима изборних кампања, у року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора.

Рок за подношење извештаја политичких субјеката о трошковима изборне кампање у Мионици и Неготину истиче 24. јануара 2018. године.

Коначни резултати избора у Костолцу и Пећинцима још нису објављени у службеном гласилу, док ће избори за одборнике у Скупштину општине Прешево бити поновљени 14. јануара 2018. године.

Политички субјекти и јавност биће накнадно обавештени о року за подношење извештаја о трошковима изборне кампање у Костолцу и Прешеву.Агенција за борбу против корупције је на конференцији одржаној 9. децембра 2013. године представила публикацију Контрола финансирања политичких субјеката.

Контрола финансирања политичких субјеката

The Oversight of the Financing of Political Entities

Translation of this document has been provided through a USAID funded Judicial Reform and Government Accountability Project.

Превод на енглески језик омогућила JRGA.Агенција за борбу против корупције је на конференцији одржаној 31. маја 2013. године представила Први извештај о контроли трошкова политичких субјеката – изборне кампање након избора одржаних 2012. године.

Први извештај о контроли финансирања политичких субјеката – изборне кампање 2012.

The First Report on Oversight of Political Entities 2012 Election Campaigns Cost

Translation of this document has been provided through a USAID funded Judicial Reform and Government Accountability Project.

Превод на енглески језик омогућила JRGA.Списак политичких странака и одговорних лица против којих је поднет захтев за покретање прекршајног поступка због недостављања извештаја И2 о трошковима у изборној кампањи – 28. 10. 2013.

Измене и допуне правилника о евиденцијама прилога и имовине, годишњем финансијском извештају и Извештају о трошковима изборне кампање политичког субјекта – 6. 4. 2013.НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА