Film koji ukazuje na situacije sukoba interesa od danas na sajtu Agencije

Konferencija Republike Kazahstan povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv korupcije
09/12/2020
Direktor Agencije predsednik Mreže institucija za sprečavanje korupcije
17/12/2020

Film koji ukazuje na situacije sukoba interesa od danas na sajtu Agencije

print
Kao rezultat Aktivnosti 2.2.3.2. iz Revidiranog Akcionog plana za Poglavlje 23, predstavljamo Vam film kojim ukazujemo na potencijalne situacije sukoba interesa u cilju otklanjanja sumnji kod javnih funkcionera i građana.

Ovim animiranim filmom Agencija želi da podigne svest funkcionera o suštini obaveza koje su predviđene Zakonom o sprečavanju korupcije i doprinese jačanju integriteta javnih funkcionera.

Film možete pogledati ovde