Evidencije o poklonima funkcionera za 2019.

Novi članovi i partneri u Mreži institucija za prevenciju korupcije
29/05/2020
Konkurs za dodelu sredstava OCD
02/06/2020

Evidencije o poklonima funkcionera za 2019.

print

Agencija za borbu protiv korupcije je, u skladu sa Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, na svojoj internet prezentaciji objavila evidencije o poklonima funkcionera za 2019. godinu (http://www.acas.rs/acasPublic/poklonSearch.htm).