Евиденцијe о поклонима функционера за 2019.

Нови чланови и партнери у Мрежи институција за превенцију корупције
29/05/2020
Конкурс за доделу средстава ОЦД
02/06/2020

Евиденцијe о поклонима функционера за 2019.

print

Агенција за борбу против корупције je, у складу са Законом о Агенцији за борбу против корупције, на својој интернет презентацији објавила евиденције о поклонима функционера за 2019. годину (http://www.acas.rs/acasPublic/poklonSearch.htm).