Evidencija državnih organa po sistemima

Plan integriteta
21/12/2011
Decembar, 2011
06/01/2012

Evidencija državnih organa po sistemima

1
print

Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije propisana je obaveza da plan integriteta donose državni organi, organi teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javne službe i javna preduzeća.

Agencija za borbu protiv korupcije sačinila je Evidenciju državnih organa/institucija koji su u zakonskoj obavezi da izrade plan integriteta.

Institucije su podeljenje po sistemima na osnovu srodnosti ostvarivanja nadležnosti institucije

Prilikom izrade Evidencije korišćeni su različiti izvori informacija (internet prezentacije institucija , direktan kontakt sa institucijama, različite baze podataka…). Postoji mogućnost da Evidencijom nisu obuhvaćeni ili su izostavljeni neki državni organi koji su u obavezi da donesu plan integriteta.

Podaci iz Evidencije podložni su izmenama i dopunama, a Agencija zadržava pravo na ispravku mogućih grešaka u podacima vezanim za instituciju.

Sugestije povodom dopune ili izmene Evidencije mogu se dostaviti elektronskim putem na adresu integritet@acas.rs; ili putem pošte na adresu Agencija za borbu protiv korupcije (odsek za planove integriteta) Carice Milice 1, 11000 Beograd.

Politički sistem

Sistem pravosuđa

Sistem policije

Sistem lokalne samouprave

Sistem odbrane

Sistem javnih finansija i privrede

Sistem poljoprivrede

Sistem socijalne politike

Sistem zdravstva

Sistem prosvete i nauke

Sistem kulture i sporta

Sistem životne sredine i prostornog planiranja

Sistem zaštite podataka

Sistem javnih preduzeća