Евиденција државних органа по системима

Plan integriteta
21/12/2011
Децембар, 2011
06/01/2012

Евиденција државних органа по системима

1
print

Законом о Агенцији за борбу против корупције прописанa је обавеза да план интегритета доносе државни органи, органи територијалне аутономије и локалне самоуправе, јавне службе и јавна предузећа.

Агенција за борбу против корупције сачинила је Евиденцију државних органа/институција који су у законској обавези да израде план интегритета.

Институције су подељење по системима на основу сродности остваривања надлежности институције

Приликом израде Евиденције коришћени су различити извори информација (интернет презентације институција , директан контакт са институцијама, различите базе података…). Постоји могућност да Евиденцијом нису обухваћени или су изостављени неки државни органи који су у обавези да донесу план интегритета.

Подаци из Евиденције подложни су изменама и допунама, а Агенција задржава право на исправку могућих грешака у подацима везаним за институцију.

Сугестије поводом допуне или измене Евиденције могу се доставити електронским путем на адресу integritet@acas.rs; или путем поште на адресу Агенција за борбу против корупције (одсек за планове интегритета) Царице Милице 1, 11000 Београд.

Политички систем

Систем правосуђа

Систем полиције

Систем локалне самоуправе

Систем одбране

Систем јавних финансија и привреде

Систем пољопривреде

Систем социјалне политике

Систем здравства

Систем просвете и науке

Систем културе и спорта

Систем животне средине и просторног планирања

Систем заштите података

Систем јавних предузећа