10 events found.

Poseta kolega iz Državne komisije za prevenciju korupcije Republike Makedonije

U skladu sa praksom dobre saradnje između dve institucije, dvoje zaposlenih u Državnoj komisiji za prevenciju korupcije Republike Makedonije boravi u dvodnevnoj studijskoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije. Naime, oni razgovaraju o nadležnosti Agencije u vezi sa vođenjem registara funkcionera. Posebno su zainteresovani za to kako Agencija vodi i […]