10 events found.

Prva obuka za lobiste

Povodom poziva direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 24.12.2019. godine o održavanju Prve obuke za lobistu 6. i 7. februar 2020. godine, Agencija obaveštava podnosioce zahteva da će, zbog velikog broja podnetih zahteva (46), Prva obuka za lobistu biti održana u tri termina, prema sledećem rasporedu: I – 6. […]

Prva obuka za lobiste

Povodom poziva direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 24.12.2019. godine o održavanju Prve obuke za lobistu 6. i 7. februar 2020. godine, Agencija obaveštava podnosioce zahteva da će, zbog velikog broja podnetih zahteva (46), Prva obuka za lobistu biti održana u tri termina, prema sledećem rasporedu: I – 6. […]

Prva obuka za lobiste

Povodom poziva direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 24.12.2019. godine o održavanju Prve obuke za lobistu 6. i 7. februar 2020. godine, Agencija obaveštava podnosioce zahteva da će, zbog velikog broja podnetih zahteva (46), Prva obuka za lobistu biti održana u tri termina, prema sledećem rasporedu: I – 6. […]

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva – Beograd

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva Agencija za borbu protiv korupcije Carice Milice 1 Beograd 26. april 2017. godine 11:00-11:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije 11:10-12:45 Predstavljanje ciljeva javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata alternativnog izveštavanja o […]

Program seminara Plan integriteta 17.11.2016. godine, Jagodina Hotel „Hil“ Stevana Ivanovića 3 Predavač: Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta; 10:00 – 10:10 Uvodna reč 10:10 – 11:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji. 11:30 – 12:00 […]

Trening za trenere za oblast etike i integriteta u javnom sektoru

Prvi, od planiranih sedam treninga za trenere u 2016. godini za oblast etike i integriteta u javnom sektoru PROGRAM TRENINGA ZA TRENERE „Etika i integritet u javnom sektoru“ 21-25. mart 2016. godine Agencija za borbu protiv korupcije Beograd I dan – 21. 3. 2016. Tema: Vrednosti i uloga državnih službenika […]

Obuka za predavače u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

PROGRAM TRENINGA ZA TRENERE „Etika i integritet u javnom sektoru“ od 23-27. novembra 2015. godine Beograd, Agencija za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1. I dan – 23. 11. 2015. Tema: Vrednosti i uloge državnih službenika 09:00 – 11:00 Treninzi o etici i integritetu u javnoj administraciji: Priprema, izvođenje i […]

Studijska poseta predstavnika katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara

U uzvratnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boraviće predstavnici katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara (https://www.antifrau.cat/) 16. septembar 2015. 9:30 – 10:30 Uvodni sastanak sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, direktor Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije Vladan Joksimović, zamenik direktora Milica Božanić, pomoćnik direktora za međunarodnu […]

Studijska poseta predstavnika Nacionalne komisije za integritet Moldavije Agenciji za borbu protiv korupcije

Studijska poseta predstavnika Nacionalne komisije za integritet Moldavije Agenciji za borbu protiv korupcije, Beograd, 22. i 23. jul 2015. godine (Poseta se ostvaruje u okviru podrške UNDP u Moldaviji) Nacrt programa posete Sreda, 22. jul 2015. 10:00 – 11:00 Uvodni sastanak Teme: generalno predstavljanje aktivnosti obe institucije (Komisije i Agencije) […]