2 events found.

Program seminara Plan integriteta 17.11.2016. godine, Jagodina Hotel „Hil“ Stevana Ivanovića 3 Predavač: Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta; 10:00 – 10:10 Uvodna reč 10:10 – 11:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji. 11:30 – 12:00 […]