2 events found.

Циклус обука: “ Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“

Агенција за борбу против корупције у складу са својим годишњим програмом рада организује циклус обука у више градова и општина у Србији на тему “ Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, обавезе у вези са Регистрима које води Агенција и провера имовине и прихода функционера“. 18.12.2019. године – […]

  Програм семинара План интегритета и процена ризика корупције у прописима Сала бр. 1 19.5.2016. године, Суботица Хотел «Best Western Gloria» Димитрија Туцовића 2 GPS адреса: Трг цара Јована Ненада 11 Предавачи: Златко Стојановић, сарадник у Одсеку за планове интегритета; Јован Ницић, виши саветник у Одсеку за надзор над спровођењем […]