3 events found.

Ciklus obuka: “ Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji na temu “ Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. 16.12.2019. godine – […]

Seminari u Sremskoj Mitrovici, Priboju i Loznici

Seminari u Sremskoj Mitrovici, Priboju i Loznici Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme: I „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ Seminar „Sprečavanje […]

Program seminara Plan integriteta 25.10.2016. godine, Sremska Mitrovica Hotel „Srem“ Fruškogorska bb Predavač: Zlatko Stojanović, saradnik u Odseku za planove integriteta; 11:00 – 11:10 Uvodna reč 11:10 – 12:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji. 12:30 – 13:00 […]