11 events found.

Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji na temu “ Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. 23.01.2020. godine – […]

Ciklus obuka: „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ – Beograd

Agencija za borbu protiv korupcije u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u okviru projekta „Prevencija i borba protiv korupcije“ (IPA 2013) organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji, počev od marta 2018. godine, na temu „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“. […]

Konsultacije povodom izrade plana integriteta

U skladu sa članom 59. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – odluka US) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne […]

Seminar „Plan integriteta“ – Beograd (popunjena kvota)

Program seminara Plan integriteta 25.05.2017. godine, Beograd Agencija za borbu protiv korupcije (sala na 8. spratu) Carice Milice 1 10:00 – 10:10 Uvodna reč 10:10 – 11:30 Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji. 11:30 – 12:00 Osveženje

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva – Beograd

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva Agencija za borbu protiv korupcije Carice Milice 1 Beograd 26. april 2017. godine 11:00-11:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije 11:10-12:45 Predstavljanje ciljeva javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata alternativnog izveštavanja o […]

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme:  „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ Seminar „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ […]

Seminari u Beogradu, Čačku i Užicu

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme: „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ Seminar „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ […]

Konferencija: „Transparentnost, borba protiv korupcije i evropske integracije“ u organizaciji Transparentnosti Srbija

Konferencija se održava u hotelu „Metropol“ sa početkom u 11:00, Bulevar kralja Aleksandra 69   Ova konferencija predstavlja završni događaj projekta Povećana transparentnost i efikasnost javnog sektora u oblastima javnih nabavki, dostupnosti informacijama, pripreme propisa i javno-privatnih partnerstava, koji je organizacija Transparentnost – Srbija sprovodila u proteklih 18 meseci, uz […]