3 events found.

Studijska poseta predstavnika katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara

U uzvratnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boraviće predstavnici katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara (https://www.antifrau.cat/) 16. septembar 2015. 9:30 – 10:30 Uvodni sastanak sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić, direktor Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije Vladan Joksimović, zamenik direktora Milica Božanić, pomoćnik direktora za međunarodnu […]

Studijska poseta predstavnika Nacionalne komisije za integritet Moldavije Agenciji za borbu protiv korupcije

Studijska poseta predstavnika Nacionalne komisije za integritet Moldavije Agenciji za borbu protiv korupcije, Beograd, 22. i 23. jul 2015. godine (Poseta se ostvaruje u okviru podrške UNDP u Moldaviji) Nacrt programa posete Sreda, 22. jul 2015. 10:00 – 11:00 Uvodni sastanak Teme: generalno predstavljanje aktivnosti obe institucije (Komisije i Agencije) […]

Poseta kolega iz Državne komisije za prevenciju korupcije Republike Makedonije

U skladu sa praksom dobre saradnje između dve institucije, dvoje zaposlenih u Državnoj komisiji za prevenciju korupcije Republike Makedonije boravi u dvodnevnoj studijskoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije. Naime, oni razgovaraju o nadležnosti Agencije u vezi sa vođenjem registara funkcionera. Posebno su zainteresovani za to kako Agencija vodi i […]