3 events found.

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva – Beograd

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva Agencija za borbu protiv korupcije Carice Milice 1 Beograd 26. april 2017. godine 11:00-11:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije 11:10-12:45 Predstavljanje ciljeva javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata alternativnog izveštavanja o […]

Međunarodni sastanak o efektivnosti mera za sprečavanje korupcije

Sastanak se održava u Zagrebu, u organizaciji Regionalne antikorupcijske inicijative, Centra za saradnju u oblasti bezbednosti, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj, Antikorupcijske mreže za Ističnu Evropu i Centralnu Aziju i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Domaćin je Ministarstvo pravde Republike Hrvatske.   Tri tematske celine: – trendovi i […]