6 events found.

Konsultacije povodom izrade plana integriteta

U skladu sa članom 59. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – odluka US) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne […]

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Tema: Učešće građana u kreiranju javnih politika i javnom životu. Primeri dobre prakse, problemi i mogućnosti izmene zakonodavnog okvira Mesto: Media i Reform centar Niš, Obrenovićeva br. 38 Program: 11:00-11:05 Uvodno obraćanje, Agencija za borbu protiv korupcije 11:05-12:45 Predstavljanje nalaza i mišljenja o učešću građana u javnom životu, Tanja Maksić […]

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva

  Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva Program rada Organizacije civilnog društva kao kontrolori rada organa javne vlasti Medija centar Obrenovićeva 38 Niš 31. maj 2016. godine 13:00-13:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije, Tatjana Babić 13:10-13:40 Predstavljanje iskustava organizacija civilnog društva u kontroli […]

Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva HOTEL CENTAR Novi Sad 30. septembar 2015. godine 11:00-11:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije Miodrag Škundrić, savetnik u Odeljenju za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja Sektor za poslove prevencije 11:10-12:00 Prezentacija analize uzroka i pojavnih […]

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva

Narodna Skupština, Plavi salon Kralja Milana 14 Beograd 22. maj 2015. godine 11:00-11:10 Uvodno obraćanje Agencija za borbu protiv korupcije 11:10-12:15 Predstavljanje iskustava organizacija civilnog društva u izradi prvog Alternativnog izveštaja o sprovoljenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana Transparentnost Srbija, Bojana Medenica Beogradski centar za […]