6 events found.

Консултације поводом израде плана интегритета

У складу са чланом 59. Закона о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“, бр. 97/08, 53/10, 66/11 – одлука УС, 67/13 – одлука УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – одлука УС) прописана је обавеза доношења плана интегритета од стране свих државних органа и организација, органа територијалне […]

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва

Тема: Учешће грађана у креирању јавних политика и јавном животу. Примери добре праксе, проблеми и могућности измене законодавног оквира Место: Медиа и Реформ центар Ниш, Обреновићева бр. 38 Програм: 11:00-11:05 Уводно обраћање, Агенција за борбу против корупције 11:05-12:45 Представљање налаза и мишљења о учешћу грађана у јавном животу, Тања Максић […]

Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва

  Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва Програм рада Организације цивилног друштва као контролори рада органа јавне власти Медија центар Обреновићева 38 Ниш 31. мај 2016. године 13:00-13:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције, Татјана Бабић 13:10-13:40 Представљање искустава организација цивилног друштва у контроли […]

Консултативни састанак са организацијама цивилног друштва

Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва ХОТЕЛ ЦЕНТАР Нови Сад 30. септембар 2015. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције Миодраг Шкундрић, саветник у Одељењу за едукације, сарадњу са цивилним друштвом и истраживања Сектор за послове превенције 11:10-12:00 Презентација анализе узрока и појавних […]

Консултативни састанак Агенције за борбу против корупције са организацијама цивилног друштва

Народна Скупштина, Плави салон Краља Милана 14 Београд 22. мај 2015. године 11:00-11:10 Уводно обраћање Агенција за борбу против корупције 11:10-12:15 Представљање искустава организација цивилног друштва у изради првог Алтернативног извештаја о спровољењу Националне стратегије за борбу против корупције и пратећег Акционог плана Транспарентност Србија, Бојана Меденица Београдски центар за […]