Panel diskusija: „Finansiranje političkih stranaka u Srbiji – efekti kontrole“

print

Agencija za borbu protiv korupcije, uz podršku Projekta za reformu pravosuđa / Američka agencija za međunarodni razvoj i Misije OEBS u Srbiji organizuje

Panel diskusiju

FINANSIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SRBIJI

– efekti kontrole –

26. januar 2016. godine

Palata Srbija, Bulevar Mihajla Pupina 2, svečani ulaz

– Sala „Beograd“ –

PROGRAM

09:00-09:30

Registracija učesnika

09:30 – 10:00

Uvodna reč

 • Tatjana Babić, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije

 • Predstavnik Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID)

 • Lora Šerman, savetnica za borbu protiv korupcije Misije OEBS u Srbiji

10:00 – 11:00

PANEL 1: Efekti primene propisa koji regulišu finansiranje političkih aktivnosti i ključni nalazi u Izveštaju o finansiranju političkih aktivnosti u 2014. godine

 • Radoslav Sretenović, predsednik Državne revizorske institucije

 • Katarina Klara Dakić, pomoćnik direktora u Sektoru za kontrolu finansiranja političkih aktivnosti, Agencija za borbu protiv korupcije

 • Marijana Trifunović – Stefanović, USAID / Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

 • Prof. dr Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije za borbu protiv korupcije

Moderator: Vladan Joksimović,

zamenik direktora Agencije za borbu protiv korupcije

11:00 – 11:20

Pauza i izjave za medije

11:20 – 12:00

PANEL 2: Kontrola finansiranja političkih aktivnosti iz perspektive političkih subjekata i učesnika izbornog procesa

 • Veroljub Arsić, potpredsednik Narodne skupštine Republike Srbije, Srpska napredna stranka

 • Gordana Čomić, potpredsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Demokratska stranka

 • Dr Dijana Vukomanović, narodna poslanica, Socijalistička partija Srbije

Moderator: prof. dr Zoran Stojiljković

12:00 – 12:15

Pauza za kafu

12:15 – 13:00

PANEL 3: Finansiranje političkih aktivnosti iz perspektive organizacija civilnog društva i medija

 • Prof. Vladimir Goati, predsednik Transparentnosti Srbija

 • Đorđe Vuković, programski direktor CESID

 • Zoran Gavrilović, direktor Biroa za društvena istraživanja

Moderator: prof. dr Zoran Stojiljković

13:00 – 13:15

Zaključci panela

13:15 – 14:00

Koktel