Obuka za predavače u oblasti etike i integriteta u javnom sektoru

print

PROGRAM TRENINGA ZA TRENERE

Etika i integritet u javnom sektoru“

od 23-27. novembra 2015. godine

Beograd, Agencija za borbu protiv korupcije, Carice Milice 1.


I dan – 23. 11. 2015.

Tema: Vrednosti i uloge državnih službenika

09:00 – 11:00 Treninzi o etici i integritetu u javnoj administraciji:

Priprema, izvođenje i trenerske veštine

11:00 – 11:15 Pauza

11:15 – 12:15 Aktivno slušanje i veština davanja povratne informacije u grupnom radu

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30 Vrednosti i uloga državnih službenika; primena kodeksa ponašanja državnih službenika u izvođenju radionica tokom treninga


II dan – 24. 11. 2015.

Tema: Rizične situacije za nastanak korupcije

09:00 – 10:30 Interaktivne metode i tehnike rada;

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:15 Rizične situacije za nastanak korupcije; kombinovanje metoda i tehnika rada u izvođenju radionice

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30 Prepoznavanje rizičnih situacija za nastanak korupcije


III dan – 25. 11. 2015.

Tema: Uloga etičkog kodeksa u rešavanju dilema

09:00 – 10:30 Prepoznavanje etičkih dilema u praksi

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:15 Primena etičkog kodeksa u rešavanju etičkih dilema

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30 Veštine i znanja za donošenje etičkih odluka


IV dan – 26. 11. 2015.

Tema: Odgovornost za etičko postupanje

09:00 – 10:30 Pojam odgovornosti u javnoj administraciji

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:15 Primena A-V tehnika i različitih metoda rada u prezentovanju modela ”Lestvice odgovornosti”

12:15 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 14:30 Dogovor o pripremi za samostalno izvođenje radionica; test znanja


V dan – 27. 11. 2015.

Tema: Samostalno izvođenje radionica

09:00 – 10:30 Izvođenje radionica

10:30 – 10:45 Pauza

10:45 – 12:30 Izvođenje radionica

12:30 – 13:00 Pauza za ručak

13:00 – 13:30 Izvođenje radionica

13:30 – 13:45 Pauza

13:45 – 14:45 Izvođenje radionica

14:45 – 16:00 Povratna informacija i dogovor o budućoj saradnji