Обука за предаваче у области етике и интегритета у јавном сектору

print

ПРОГРАМ ТРЕНИНГА ЗА ТРЕНЕРЕ

Етика и интегритет у јавном сектору“

од 23-27. новембра 2015. године

Београд, Агенција за борбу против корупције, Царице Милице 1.


I дан – 23. 11. 2015.

Тема: Вредности и улоге државних службеника

09:00 – 11:00 Тренинзи о етици и интегритету у јавној администрацији:

Припрема, извођење и тренерске вештине

11:00 – 11:15 Пауза

11:15 – 12:15 Активно слушање и вештина давања повратне информације у групном раду

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Вредности и улога државних службеника; примена кодекса понашања државних службеника у извођењу радионица током тренинга


II дан – 24. 11. 2015.

Тема: Ризичне ситуације за настанак корупције

09:00 – 10:30 Интерактивне методе и технике рада;

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:15 Ризичне ситуације за настанак корупције; комбиновање метода и техника рада у извођењу радионице

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Препознавање ризичних ситуација за настанак корупције


III дан – 25. 11. 2015.

Тема: Улога етичког кодекса у решавању дилема

09:00 – 10:30 Препознавање етичких дилема у пракси

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:15 Примена етичког кодекса у решавању етичких дилема

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Вештине и знања за доношење етичких одлука


IV дан – 26. 11. 2015.

Тема: Одговорност за етичко поступање

09:00 – 10:30 Појам одговорности у јавној администрацији

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:15 Примена А-В техника и различитих метода рада у презентовању модела ”Лествице одговорности”

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Договор о припреми за самостално извођење радионица; тест знања


V дан – 27. 11. 2015.

Тема: Самостално извођење радионица

09:00 – 10:30 Извођење радионица

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:30 Извођење радионица

12:30 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 13:30 Извођење радионица

13:30 – 13:45 Пауза

13:45 – 14:45 Извођење радионица

14:45 – 16:00 Повратна информација и договор о будућој сарадњи