Ciklus obuka: “ Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“

print
Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus obuka u više gradova i opština u Srbiji na temu “ Sprečavanje sukoba interesa, obaveze prema Zakonu o lobiranju, obaveze u vezi sa Registrima koje vodi Agencija i provera imovine i prihoda funkcionera“. Obuke su namenjene funkcionerima koji vrše javne funkcije u organima jedinice lokalne samouprave (odbornicima, sekretarima skupštine opštine, predsednicima opština, zamenicima predsednika opština i ostalim članovima opštinskog veća, načelnicima opštinske uprave i dr.) i funkcionerima koji vrše javne funkcije u organima javnih preduzeća, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (direktori, članovi upravnog i nadzornog odbora, članovi školskog odbora).

20.11.2019. godine – Prokuplje: vreme od 11 do 14:30 časova, sala Skupštine grada Prokuplje, Tatkova 2.