Циклус обука: „Спречавањe сукоба интереса и контролa имовине и прихода функционера“

print
Агенција за борбу против корупције у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја у оквиру пројекта „Превенција и борба против корупције“ (ИПА 2013.) организује циклус обука у више градова и општина у Србији, почев од марта 2018. године, на тему „Спречавањe сукоба интереса и контролa имовине и прихода функционера“.

Циљ обуке је унапређење знања функционера и запослених у образовању и васпитању ради успешне примене Закона о Агенцији за борбу против корупције на теме наведене обуке.

У Врању обука ће бити одржана 19.09.2018. године у хотелу „Ponte Bianco“, Бранислава Нушића 2, с почетком у 11 часова.

Програм обуке