print

Agencija za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim godišnjim programom rada organizuje ciklus seminara u oktobru, novembru i decembru 2016. godine u više gradova i opština u Srbiji na teme:

 „Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“

Seminar Sprečavanje sukoba interesa i kontrola imovine i prihoda funkcionera“ namenjen je funkcionerima, odnosno svim izabranim, postavljenim ili imenovanim licima u organima Republike Srbije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i u organima javnih preduzeća i privrednih društava, ustanova i drugih organizacija čiji je osnivač, odnosno član Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo lice koje bira Narodna skupština.

Učesnici seminara će biti upoznati sa pojmom i vrstama sukoba interesa i obevezama funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa i prijavljivanja imovine i prihoda, odnosno, na seminarima će biti obrađene sledeće teme:

  • Registar i prijavljivanje imovine funkcionera, kontrola izveštaja o imovini i prihodima funkcionera, obaveštavanje i vođenje evidencija o poklonima i stupanju i prestanku funkcije;
  • Obaveze funkcionera u oblasti sprečavanja sukoba interesa (nespojivost i kumulacija funkcija, obavljanje drugog posla ili delatnosti, i dr.);
  • Postupak utvrđivanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije;
  • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka i krivičnih prijava zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prethodne nedelje održani su seminari u Zaječaru, Jagodini i Pančevu.

Planom realizacije seminara zakazani su seminari u sledećim opštinama i gradovima:

  • Beograd, 23. novembar, sala Skupštine grada Beograda, sa početkom u 11:00č, za izabrana, postavljena ili imenovana lica u organima grada Beograda, kao i organima gradskih opština.
  • Beograd, 25. novembar, sala Kluba poslanika, sa početkom u 11:00č, za izabrana postavljena ili imenovana lica u organima Republike Srbije.
  • Čačak, 01. decembar, sala Skupštine grada, sa početkom u 11:00č, za ciljnu grupu sa teritorije Moravičkog upravnog okruga.
  • Užice, 02. decembar, sala Skupštine grada, sa početkom u 10:30č, za ciljnu grupu sa teritorije Zlatiborskog upravnog okruga.

U toku je organizacija seminara u sledećim gradovima i opštinama: Šabac, Valjevo, Leskovac, Pirot i Prokuplje.