Тренинг за тренере за област етике и интегритета у јавном сектору

print
Први, од планираних седам тренинга за тренере у 2016. години за област етике и интегритета у јавном сектору

ПРОГРАМ ТРЕНИНГА ЗА ТРЕНЕРЕ

Етика и интегритет у јавном сектору“

21-25. март 2016. године

Агенција за борбу против корупције

Београд

I дан – 21. 3. 2016.

Тема: Вредности и улога државних службеника

09:00 – 11:00 Тренинзи о етици и интегритету у јавној администрацији:

Припрема, извођење и тренерске вештине

11:00 – 11:15 Пауза

11:15 – 12:15 Активно слушање и вештина давања повратне информације у групном раду

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Вредности и улога државних службеника; примена кодекса понашања државних службеника у извођењу радионица током тренинга

II дан – 22. 3. 2016.

Тема: Ризичне ситуације за настанак корупције

09:00 – 10:30 Интерактивне методе и технике рада;

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:15 Ризичне ситуације за настанак корупције; комбиновање метода и техника рада у извођењу радионице

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Препознавање ризичних ситуација за настанак корупције

III дан – 23. 3. 2016.

Тема: Улога етичког кодекса у решавању дилема

09:00 – 10:30 Препознавање етичких дилема у пракси

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:15 Примена етичког кодекса у решавању етичких дилема

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Вештине и знања за доношење етичких одлука

IV дан – 24. 3. 2016.

Тема: Одговорност за етичко поступање

09:00 – 10:30 Појам одговорности у јавној администрацији

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:15 Примена А-В техника и различитих метода рада у презентовању модела ”Лествице одговорности”

12:15 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 14:30 Договор о припреми за самостално извођење радионица; тест знања

V дан – 25. 3. 2016.

Тема: Самостално извођење радионица

09:00 – 10:30 Извођење радионица

10:30 – 10:45 Пауза

10:45 – 12:30 Извођење радионица

12:30 – 13:00 Пауза за ручак

13:00 – 13:30 Извођење радионица

13:30 – 13:45 Пауза

13:45 – 14:45 Извођење радионица

14:45 – 16:00 Повратна информација и договор о будућој сарадњи