Студијска посета представника Националне комисије за интегритет Молдавије Агенцији за борбу против корупције

print

Студијска посета представника Националне комисије за интегритет Молдавије Агенцији за борбу против корупције, Београд, 22. и 23. јул 2015. године

(Посета се остварује у оквиру подршке УНДП у Молдавији)

Нацрт програма посете

Среда, 22. јул 2015.

10:00 – 11:00

Уводни састанак

Теме: генерално представљање активности обе институције (Комисије и Агенције)

11:10 -12:30

Састанак са Сектором за контролу имовине и прихода функционера

Кључне теме: Поступак пројаве имовине (односно ко има обавезу да пријави имовину? Када се имовина пријављује? Шта се пријављује?, итд). Поступак прикупљања података, управљање, истраге. Како Агенција верификује пријаве? Постоје ли критеријуми о томе како се бирају ризичне категорије функционера и државних службеника који су подложни провери? Систем санкционисања (кривични, управни, дисциплински, итд).

15:00 – 16:30

Састанак са Сектором за решавање о сукобу интереса

Кључне теме: Процедура идентификације, контроле, решавања и документовања сукоба интереса. Поступци у вези са неспојивошћу и мере/ограничења која се примењују на јавне функционере, итд.

Четвртак, 23. јул 2015.

09:00 -10:30

Састанак са Сектором за превенцију

Кључне теме: Механизми превенције, сарадња са медијима и специјализованим невладиним организацијама

10:30 -11:30

Састанак са Сектором за поступање по представкама

Кључне теме: Генерално представљање поступања по представкама; ко може поднети представку; мере заштите које се пружају подносиоцима представки.

14:00 –14:45

Састанак са Сектором за контролу финансирања политичких активности

Кључне теме: Улога и надлежности Сектора

14:45-15:50

Састанак са представницима Сектора за међународну сарадњу

Кључне теме: Улога и надлежности Сектора. Постојећи инструменти међународне сарадње у вези са пријавом имовине.

DSC01662