Studijska poseta predstavnika katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara

print
U uzvratnoj poseti Agenciji za borbu protiv korupcije boraviće predstavnici katalonske Kancelarije za borbu protiv prevara (https://www.antifrau.cat/)

16. septembar 2015.

9:30 – 10:30

Uvodni sastanak sa predstavnicima Agencije za borbu protiv korupcije

Tatjana Babić, direktor

Zoran Stojiljković, predsednik Odbora Agencije

Vladan Joksimović, zamenik direktora

Milica Božanić, pomoćnik direktora za međunarodnu saradnju

Predstavnici Kancelarije za borbu protiv prevara Katalonije

Daniel de Alfonso Laso, direktor

Assumpció Riba Lloret, šef Kabineta direktora

José Rogelio Grajal de la Fuente, direktor Sektora za prevenciju

Marisa Miralles, pravni savetnik u Kabinetu direktora

10:30 – 11:30

Sastanak sa predstavnicima Sektora za prevenciju

11:40 – 12:30

Sastanak sa predstavnicima Sektora za rešavanje o sukobu interesa

12:40 – 13:30

Sastanak sa predstavnicima Sektora za kontrolu imovine i prihoda funkcionera

13:40 – 14:30

Pauza za ručak

14:40 – 15:30

Sastanak sa predstavnicima Sektora za postupanje po predstavkama

17. septembar 2015.

10:00 – 12:00

Zaključna razmatranja