Seminar „Plan integriteta“ – Beograd (popunjena kvota)

print

Program seminara

Plan integriteta

25.05.2017. godine, Beograd

Agencija za borbu protiv korupcije

(sala na 8. spratu)

Carice Milice 1

10:00 – 10:10

Uvodna reč

10:10 – 11:30

Pojam, cilj i značaj plana integriteta, svrha njegove izrade, metodologija i način izrade plana integriteta u elektronskoj aplikaciji.

11:30 – 12:00

Osveženje