Konsultacije povodom izrade plana integriteta

print
U skladu sa članom 59. Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije („Službeni glasnik RS“, br. 97/08, 53/10, 66/11 – odluka US, 67/13 – odluka US, 112/13 – autentično tumačenje i 8/15 – odluka US) propisana je obaveza donošenja plana integriteta od strane svih državnih organa i organizacija, organa teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javnih službi i javnih preduzeća.

Agencija za borbu protiv korupcije dana 20.10.2017. godine u periodu od 9 do 14 časova organizuje „Konsultativni dan“ za predstavnike radnih grupa obveznika izrade plana integriteta, u prostorijama Agencije na prvom spratu, Carice Milice 1.

Ukoliko radna grupa ima bilo kakvih nedoumica u vezi sa izradom plana integriteta u aplikaciji (kod procene rizika ili određivanja mera poboljšanja) možete se prijaviti putem telefona 011 41 49 100 opcija 5, do 18.10.2017. godine. Predviđeno vreme konsultacija u odnosu na svaku pojedinačno prijavljenu instituciju je 60 minuta.