Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

print

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva

HOTEL CENTAR

Novi Sad

30. septembar 2015. godine

11:00-11:10

Uvodno obraćanje

Agencija za borbu protiv korupcije Miodrag Škundrić, savetnik u Odeljenju za edukacije, saradnju sa civilnim društvom i istraživanja Sektor za poslove prevencije

11:10-12:00

Prezentacija analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou koju je sprovela Agencija

Miloš Mojsilović, viši savetnik u Sektoru za prevenciju

12:00-12:15

Pauza za kafu

12:15-14:00

Diskusija o potrebi i mogućnostima dopune analize uzroka i pojavnih oblika korupcije na pokrajinskom nivou

Miloš Mojsilović, viši savetnik u Sektoru za prevenciju

Ana Jerosimić, šef Odseka za za nadzor nad sprovođenjem Strategije

i Akcionog plana i analizu propisa

14:00-15:00

Koktel posluženje