Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

print

Tema:

Učešće građana u kreiranju javnih politika i javnom životu. Primeri dobre prakse, problemi i mogućnosti izmene zakonodavnog okvira

Mesto:

Media i Reform centar Niš, Obrenovićeva br. 38

Program:
11:00-11:05

Uvodno obraćanje, Agencija za borbu protiv korupcije

11:05-12:45

Predstavljanje nalaza i mišljenja o učešću građana u javnom životu, Tanja Maksić i Vladimir Kostić, istraživači

Diskusija o nalazima i predlozi za dalje istraživanje

12:45-13:00

Zaključak

13:00-13:30

Koktel