Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva

print

Narodna Skupština, Plavi salon

Kralja Milana 14

Beograd

22. maj 2015. godine

11:00-11:10

Uvodno obraćanje

Agencija za borbu protiv korupcije

11:10-12:15

Predstavljanje iskustava organizacija civilnog društva u izradi prvog Alternativnog izveštaja o sprovoljenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije i pratećeg Akcionog plana

  • Transparentnost Srbija, Bojana Medenica
  • Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Saša Đorđević
  • Beogradski centar za ljudska prava, Anđelka Marković

Predstavljanje drugog Konkursa za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva za realizaciju projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i Akcionog plana za njeno sprovođenje

  • Agencija za borbu protiv korupcije, Miloš Mojsilović

12:15-13:00

Učešće organizacija civilnog društva u izradi javnih politika – iskustva i izazovi

  • Diskusija