Konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva – Beograd

print

Konsultativni sastanak Agencije za borbu protiv korupcije sa organizacijama civilnog društva

Agencija za borbu protiv korupcije

Carice Milice 1

Beograd

26. april 2017. godine

11:00-11:10

  • Uvodno obraćanje

Agencija za borbu protiv korupcije

11:10-12:45

  • Predstavljanje ciljeva javnog konkursa za dodelu sredstava organizacijama civilnog društva za podnošenje predloga projekata alternativnog izveštavanja o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23

 

  • Diskusija o postojećim projektima i mogućnostima za alternativno izveštavanje o sprovođenju Akcionog plana za Poglavlje 23

12:45-13:00

  • Zaključak