Drugi Pododbor u oblasti pravde, slobode i bezbednosti

print
EU – Srbija Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Drugi Pododbor u oblasti pravde, slobode i bezbednosti

Beograd, 3. i 4. jun 2015.

Palata „Srbija“

Ovo je drugi sastanak na temu pravde, slobode i bezbednosti od kada su otvoreni pristupni pregovori. Na sastanku će se detaljno raspravljati o trenutnom stanju u oblasti pravde, slobode i bezbednosti u Srbiji u odnosu na pravne tekovine EU, pre svega u vezi sa poglavljima 23 i 24. Takođe, biće reči o napretku koji je učinjen u ovim oblastima od poslednjeg sastanka pododbora i operativnih zaključaka donetih na istom pododboru. Ovo će biti prilika da se pruže informacije o najvažnijim zaključcima nakon Odbora za stabilizaciju i pridruživanje iz februara 2015

Ispred Agencije za borbu protiv korupcije na sastanku učestvuju Vladan Joksimović, zamenik direktora i Milica Božanić, pomoćnica direktora za međunarodnu saradnju.