Šef Delegacije Evropske unije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije

O kvartalnom izveštavanju na osnovu nove Strategije i Akcionog plana
30/09/2013
Premijer i predsednica Narodne skupštine podržali rad Agencije
25/05/2010

Šef Delegacije Evropske unije u poseti Agenciji za borbu protiv korupcije

Devenport_u__ACAS
print

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić i zamenik direktora Vladan Joksimović primili su ambasadora Majkla Devenporta, šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji 10. marta 2014. godine. Ovo je prva poseta Majkla Devenporta Agenciji. Teme razgovora bile su saradnja Agencije sa Delegacijom EU i učešće u pregovaračkom procesu za pristupanje EU u okviru poglavlja 23.

Šef delegacije EU Majkl Devenport ukazao je na to da Agencija kao nezavisan državni organ ima značajnu ulogu u borbi protiv korupcije, kao i u samom pregovaračkom procesu za članstvo Srbije u EU. Ambasador Devenport se interesovao i za aktivnosti Agencije u tekućem izbornom i postizbornom procesu, imajući u vidu njenu ulogu u kontroli finansiranja stranaka i zakonitom korišćenju javnih resursa.

Direktor Agencije Tatjana Babić upoznala je šefa Delegacije EU sa nadležnostima i rezultatima rada Agencije u prošloj godini, kao i planiranim aktivnostima u narednom periodu. Takođe, ona je istakla značaj što skorijih izmena i dopuna Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije i Zakona o kontroli finansiranja političkih aktivnosti, kao i neophodnost daljeg jačanja kapaciteta Agencije.