Едукативни филмови

 


01-filmЕпизода I: Агенција за борбу против корупције

У овој епизоди сазнаћете који механизми за спречавање корупције постоје у Републици Србији, а добићете и ближе информације о надлежностима и делокругу рада Агенције за борбу против корупције.


02-filmЕпизода II: Вредности запослених у јавном сектору

У овој епизоди приказује се улога запослених у јавном сектору, која је специфична јер њу одређује служење јавном интересу. Својим понашањем запослени у јавном сектору директно утичу на начин обављања задатака у институцијама, на углед органа као и на поверење које грађани имају у те институције.


03-filmEпизода III: Хијерархија одговорности

У овој епизоди обрађен је појам одговорности у јавном сектору, као и фактори који могу позитивно и негативно утицати на осећај одговорности и одговорно поступање руководилаца и запослених у јавном сектору.


04-filmЕпизода IV: Етичке дилеме

Када се у пословном и приватном животу нађемо између две супротстављене вредности, није увек лако донети одлуку. У овој епизоди приказане су две етичке дилеме из радног окружења као и модели које можемо користити у њиховом решавању.


05-filmЕпизода V: Интегритет

У овој епизоди представљен је значај грађења и очувања интегритета у било којој институцији система. Кроз представљање једне релативно честе ситуације, приказано је како мањак интегритета утиче на функционисање институције, али и како се усклађивањем нормативне регулативе, организационог деловања и кадровског планирања побољшава функционисање институције и враћа поверење грађана.


06-filmЕпизода VI: Поклон

У овој епизоди дају се одговори на нека питања о поклону. Шта је поклон? Сме ли запослени у јавном сектору да прими поклон? Када поклон прелази у мито? Шта је пригодни а шта протоколарни поклон?


07-filmЕпизода VII: Сукоб интереса

У овој епизоди обрађује се појам сукоба интереса. Сукоб интереса је ситуација у којој се свако може наћи, па и државни службеник, руководилац, функционер… Специфичност запослених у јавном сектору која их чини професионалним и која произлази из њихове улоге – јесте компетенција да ситуацију сукоба интереса препознају и на њу на одговарајући начин одреагују.


image07Episode VII: Conflict of Interest

This episode deals with the concept of conflict of interest. Conflict of interest is a situation in which anyone can find him/herself, including civil servant, manager or public official… The specificity of being the employee of the public sector is a competence to recognize the situation of conflict of interest and to react appropriately.

 Израда плана интегритета у апликацији – Задаци и улога радне групе