Edukacije đaka i funkcionera u Inđiji

pres februar 2011.
16/03/2011
Postupanje po predstavkama pravnih i fizičkih lica
03/10/2013

Edukacije đaka i funkcionera u Inđiji

indjijamala-1
print

U sali Kulturnog centra u Inđiji održane su, 12. i 13. maj, dve sesije obuka za predstavnike tri đačka parlamenta srednjih škola u Inđiji. Obrađivane su sledeće teme: pojmovi korupcije, etike i ntegriteta; mehanizmi za sprečavanje korupcije na međunarodnom i nacionalnom nivou; uloga i mandat Agencije za borbu protiv korupcije; Nacionalna strategija i Akcioni plan za borbu protiv korupcije; pojam sukoba interesa.

 

indjijamala1-2

Sa predstavnicima đačkih parlamenata biće organizovana i treća sesija edukacija na kojoj će oni napraviti strateški i akcioni plan za borbu protiv korupcije koje će sprovoditi đački parlamenti i škole.

 

 


U petak 13. maja, u istoj sali, održana je prva sesija edukacija za funkcionere i zaposlene u ustanovama, institucijama i organizacijama čiji je osnivač Opština Inđija, članovi Opštinskog veća i funkcioneri jedinice lokalne samouprave. Predstavljen je kontekst borbe protiv korupcije i mandat Agencije; Nacionalna strategija i Akcioni plan za borbu protiv korupcije, te pojam i zakonske odredbe u vezi sa sukobom interesa.

Predavači na ovim seminarima su bili: Dejan Milić, načelnik Odeljenja za rešavanje o sukobu interesa, Ana Jerosimić, iz Odseka za sprovođenje strategije i propise i Nebojša Tasić, šef Odseka za programe obuke.