Двадесет прва седница Одбора Агенције

acas3
Представљени налази мониторинга изборне кампање 2014. године
08/04/2014
Округли сто „Институционални интегритет“ данас у Лесковцу
02/06/2011

Двадесет прва седница Одбора Агенције

print

На 21. седници Одбора Агенције Одбор је, поводом питања које је у јавности отворено у случају функционера Дулића, информисан да је господин Дулић пренео управљачка права, а у случају примене члана 28. став 4 Закона о Агенцији за борбу против корупције, Агенција је размотрила све чињенице којима располаже и утврдила да је евентуалне повреде могуће утврдити кроз ревизију трошкова оних буџетских корисника који су пословали са фирмама у власништву господина Дулића.

Одбор Агенције је информисан и да Агенција испитује евентуално кршење члана 36. Закона од стране правног лица чији је власник господин Дулић.

Директорка, Зорана Марковић, је известила чланове Одбора да је одржан састанак са генералним секретаром Владе Републике Србије, Тамаром Стојчевић, због проблема због којих пресељење, односно трајно решавање питања простора, није могуће у наредне две године. Госпођа Стојчевић је обећала помоћ у решавању овог проблема.

Указано је и на случајеве отворене поште која се упућује Агенцију, а коју МУП уместо да проследи Агенцији, отвара, евидентира и поступа, највероватније према овлашћењима одређеног интерног акта. Закључено је да ће се са представницима МУП- а разговарати о решавању питања која нарушавају начела тајности писама и комуникације и озбиљно утичу на рад Агенције.

Чланови Одбора информисани су да је након прослеђивања представке од 10. јуна 2010. године против одговорних људи Хотела Национал МУП-у, уследило хапшење Горана Кнежевића, Зорана Милићевића, Часлава Петровића, Владимира Ивића и Весне Стојковић.