Rezultati drugog konkursa za stažiranje u Agenciji

Godišnji izveštaj 2011. ZzV
29/05/2012
Sandžačka demokratska partija
30/05/2012

Rezultati drugog konkursa za stažiranje u Agenciji

print

Završen je i drugi konkurs za stažiranje u Agenciji za borbu protiv korupcije. Od ukupno 68 pristiglih prijava u periodu od 15. aprila do 15. avgusta 2011. godine stažiraće:

Vanja Bukvić (Geoekonomski fakultet) – Sektor za opšte poslove

Miloš Bukvić (Pravni fakultet) – Sektor za analitičko operativne poslove

Danilo Vukmirović (Filozofski fakultet) Sektor za poslove prevencije/Grupa za planove integriteta i praćenje strategije

Milica Zečević (Ekonomski fakultet) – Sektor za poslove kontrole

Milena Mišić (Filozofski fakultet)- Sektor za poslove prevencije/Odsek za programe obuke

Nikola Mladenović (Pravni fakultet) – Služba za međunarodnu saradnju

Milena Peralović (Fakultet političkih nauka) – Služba za odnose sa javnošću